Salt Mix Kalkulator

Reef Salt Kalkulator


Skriv inn vannvolumet (i liter). Skriv inn ønsket salinitetsnivå for å finne ut hvor mye saltblanding som vil være nødvendig for å oppnå ønsket salinitet. Saliniteten til ferskvann fra RO/DI måler 0 ppt og 34,5 ppt er målet for salinitetsnivået for reef-akvarier.

Beregnede resultater er estimater, mindre justeringer kan være nødvendig. Det vil være små variasjoner basert på fuktighetsinnholdet i saltblandingen, og vanntemperaturen vil påvirke salinitetsmålingene. Vannet bør varmes til 24-26°C og alltid bruk en refraktometer for å måle saliniteten. Tilsett saltblandingen sakte, i små porsjoner, til fullt volum av vannet du prøver å blande, deretter juster som nødvendig for å nå målsaliniteten. Veie tørr saltblanding med en vekt er den mest nøyaktige metoden for måling.