ICP Test

    Filter

      Optimalisér helsen til saltvannsakvariet ditt med ICP vannanalyse!

      Å opprettholde riktig vannkvalitet er avgjørende for vellykket drift av et saltvannsakvarium. Med ICP vannanalyse kan du enkelt og nøyaktig teste og overvåke viktige vann parametere for å sikre at dine marine beboere trives i et ideelt miljø. ICP-teknologien gir deg en omfattende analyse av vannets sammensetning ved å identifisere og kvantifisere ulike elementer og kjemiske forbindelser.