Coral Spotlight: Zoanthids

Zoanthids: Fargerik blomsterhage til ditt Saltvannsakvarium

Zoa kan virkelig løfte atmosfæren og skape en visuell fest for øynene. Blant de mest fargerike og varierte artene er Zoanthids, små, men enestående koraller som fascinerer akvarister over hele verden. 

Zoanthids, også kjent som "Knapper" eller "Zoas," tilhører familien Zoanthidae og er utbredt i tropiske og subtropiske farvann over hele verden. Disse korallene er kjent for sitt varierte fargeutvalg, som spenner fra levende rødt, oransje, gult, grønt, blått og lilla til subtile nyanser og gradienter. Dette utvalget gjør Zoanthids til en populær favoritt blant akvarister, spesielt de som samler på Zoa. Da disse korallene er relativt hardføre passer de utmerket til nye akvarister som ønsker noe fargerikt!

Pleiekrav:

For å sikre best trivsel for Zoanthids i ditt akvarium, er det viktig å gi dem passende pleie og miljø:

  1. Lys og strømning: Zoanthids trives vanligvis godt under moderat til sterkt lys og moderat vannstrøm. Vi her hos CoraLab har våre Zoanthid i sterk lys og flow. Plasser dem slik at de får nok lys til fotosyntese, men unngå direkte eksponering for intens belysning, da dette kan føre til bleking eller skade på korallene. Ser du korallen strekker på seg, er dette tegn på for lite lys. Ikke alle Zoa liker sterk lys og kan lukke seg om de får for mye. 

  2. Vannkvalitet: Oppretthold stabil vannkvalitet med riktig pH, temperatur, kh, fosfat og nitrat. Regelmessige vann bytter og overvåkning av vannparametere er avgjørende for å sikre optimal helse for Zoanthids. 

  3. Fôring: Zoanthids er primært fotosyntetiske, men de kan også dra nytte av tilførsel av små partikler av frosset eller tint plankton, fytoplankton eller spesialisert korallmat. Tilby fôr noen ganger i uken for å supplere deres ernæringsbehov eller daglig om næringsverdier er lave. 

  4. Aggressivitet: Vær oppmerksom på at Zoanthids kan utskille kjemikalier for å konkurrere om plass med andre koraller. Plasser dem med tilstrekkelig avstand fra andre koraller for å unngå konflikter. De kan fint stå vedsiden av andre zoa. 

Advarsel om Palytoxin:

Det er viktig å være klar over at Zoanthids, sammen med enkelte andre korallarter, kan inneholde en potent toksin kjent som Palytoxin. Palytoxin er ekstremt giftig for mennesker og kan forårsake alvorlige helseproblemer hvis det håndteres feil eller kommer i kontakt med huden eller inhaleres. Derfor er det viktig å være ekstremt forsiktig når du arbeider med Zoanthids, og å bruke egnede verneutstyr som hansker og øyebeskyttelse under fragging av korallen. Håndter alltid Zoanthid forsiktig utenfor vann og ikke "klem" på selve korallen. 

Formering:

Zoanthids er kjent for sin evne til å formere seg raskt under gunstige forhold. De kan formere seg gjennom deltning, der en enkelt polyp kan vokse og danne nye polypkolonier i nærheten. Dette gjør dem til en flott tillegg til et voksende akvariumsamfunn. Ta gjerne kontakt med oss om du er usikker eller har spørsmål om pleiekrav til koraller.